top of page

Formål – hvorfor er vi her?

Valgmenighedens formål er at vinde, opbygge og sende mennesker. 

 

Vi vil bevare, udruste og synliggøre en levende menighed, så den

(1) forkynder evangeliet om Jesus Kristus, som menneskets eneste frelser og Herre i hele sin fylde samt

(2) kalder mennesker til personlig tro og til at indgå som lemmer på Kristi legeme,

hvorigennem Gud bliver ophøjet og æret. (vedtægten § 2.3)

 

Hvad er en kirke? Det er et åndeligt fællesskab af mennesker, der kender Jesus og tager del i hans 

redningsaktion til verden omkring sig.

 

Vision – hvor vil vi gerne hen?

For at opfylde vores formål har vi fra 2018 og frem valgt en vision, der hedder: 

Kaldet til at elske: Gud – hinanden – Kolding

 

For at gøre det konkret, har vi valgt forskellige strategier, som vi vil arbejde med:

 

Kaldet til at elske: Gud

Tid til Gud i det daglige

Styrket trosbevidsthed

Genopdage mindre fællesskaber

 

Kaldet til at elske: hinanden

Aktiv modtagelse af nye

Flere praktiske fællesskaber

Flere klyngefællesskaber

 

Kaldet til at elske: Kolding

Flere diakonale indsatser

Flere inviterende fællesskaber

Vision vandret.jpg
bottom of page