top of page

Formål – hvorfor er vi her?

Valgmenighedens formål er at vinde, opbygge og sende mennesker. 

 

Vi vil bevare, udruste og synliggøre en levende menighed, så den

- forkynder evangeliet om Jesus Kristus, som menneskets eneste frelser og Herre i hele sin fylde samt

- kalder mennesker til personlig tro og til at indgå som lemmer på Kristi legeme,

hvorigennem Gud bliver ophøjet og æret. (vedtægten § 2.3)

 

Hvad er en kirke? Det er et åndeligt fællesskab af mennesker, der kender Jesus og tager del i hans 

redningsaktion til verden omkring sig.

 

Vision – hvor vil vi gerne hen?

For at udføre vores formål har vi visionen: 

Kaldet til at elske: Gud – hinanden – Kolding

 

For at gøre det konkret, har vi valgt forskellige strategier, som vi vil arbejde med:

 

Kaldet til at elske: Gud

Tid til Gud i det daglige

Styrket trosbevidsthed

Genopdage mindre fællesskaber

 

Kaldet til at elske: hinanden

Aktiv modtagelse af nye

Flere praktiske fællesskaber

Flere klyngefællesskaber

 

Kaldet til at elske: Kolding

Flere diakonale indsatser

Flere inviterende fællesskaber

Vision vandret.jpg
bottom of page