Tidligere visionspunkter

På denne side vil du finde materialer fra de visionspunkter, der tidligere har været fokus på. 

Ønsker du at finde materialer for det aktuelle visionspunkt, kan du finde det under vision - fokuspunkter.

Styrket trosbevidsthed

I foråret 2020 har vi arbejdet med fokus på "Styrket trosbevidsthed" under punktet "Kaldet til at elske Gud" i Kovas vision. Dette punkt har været i fokus da, vi ønsker at troen er radikalt inkorporeret i vores hverdagsliv, så vi bliver bevidste om, at Guds rige er midt i hverdagen.

Prædikenserien "Nåden forvandler alt" - foråret 2020

Studiemateriale til "Nåden forvandler alt"

I forbindelse med hver af prædikenerne i serien "Nåden forvandler alt" er der udviklet et studiemateriale til cellegrupper. Du finder materialet her: "Studiemateriale - Nåden forvandler alt"

Tid til Gud i det daglige

I 2019 har vi arbejdet med fokus på "Tid til Gud i det daglige" under punktet "Kaldet til at elske Gud" i Kovas vision. Dette punkt har været i fokus da, vi ønsker en menighed, der lever tæt på Gud og derfor får ændret praksis i hverdagen. 

Prædikenserien over tid med Gud i det daglige - foråret 2019

Personlige erfaringer med tid med Gud i det daglige 

Bibelmemorering

En måde, du kan bruge tid med Gud i  det daglige er bibelmemorering. Her finder du materiale til, hvordan bibelmemorering kan blive en del af din hverdag: "Bibelmemorering" 

Tidebønner og studiemateriale

En anden måde, du kan bruge mere tid med Gud på, er gennem tidebøn. Her finder du tidebønsmateriale til fasten 2019: "Tidebøn i fasten".

Men tidebøn kan bruges hele året rundt, derfor har vi en morgen og en aften tidebøn, som du finder her: "tidebøn - morgen og aften"

I kan også tage emnet op i jeres cellegrupper. I finder link til studiemateriale her: "Cellegruppe materiale".