top of page

Økonomi

Som valgmenighed modtager Kolding Valgmenighed ikke tilskud fra staten og medlemmerne betaler ikke kirkeskat, selvom Kolding Valgmenighed er en del af Folkekirken.

Kirkens økonomi bæres derfor af faste og spontane gaver, af erhvervssponsorater og testamenter.

Dette giver en frihed til at udvikle kirken som menigheden ønsker det, men er samtidig også en stor opgave;  at indhente tilsagn om gaver, for at kunne lægge et ansvarligt budget. 

Vil du vide mere, kan du kontakte vores kasserer på mail: kasse@kova.dk

bottom of page