top of page

Minikirke

Alle børn skal føle sig hjemme i Kolding Valgmenighed!

De skal have muligheden for at lære Gud at kende, skabe nye relationer og være glade for at komme i kirke.

Derfor har vi Minikirke under de fleste gudstjenester i Kolding Valgmenighed.

 

Minikirke er vores tilbud til børn fra 0-4 år til gudstjenesten under prædikenen. Børnene er med til den første del af gudstjenesten, hvorefter de går sammen med deres forældre ud i deres lokale, inden prædikenen begynder.

Når prædikenen er slut, kommer de tilbage ind i kirkesalen med de voksne og tager del i nadveren.

 

I Minikirken vækker vi først vores dukke, der passer på vores børnebibel. Så hører vi en lille bibelhistorie, synger et par sange med fagter og beder en bøn. Derefter er det tid til leg, spisning af forfriskninger og snak mellem børn og voksne.

Minikirken holdes på skift af forældre.

Hvis du har spørgsmål, så kan du kontakte Lea Møller Larsen på mail leamollerlarsen@gmail.com eller mobil 61712945 

Minikirke er organiseret i samarbejde med foreningen BUO-Kolding.

bottom of page