top of page

 

Mads Peter Kruse er ledende præst i Kolding Valgmenighed.

Født 1979. Gift med Bente og far til 3.

 

Mads Peter har siden 2014 været valgmenighedspræst og daglig leder i Kolding Valgmenighed. Han arbejder særligt med gudstjenester, undervisning, lederudrustning og menighedens overordnede udvikling i samarbejde med lederskabet.

 

Mads Peter brænder for, at koldinggensere får lov at leve i discipelskab af Jesus, forstået som:

•  -en intim relation med Gud som vores far.

•  -et radikalt fællesskab med andre disciple.

•  -en praksis i hverdagen, som gør en forskel for andre.

Han er uddannet teolog med en bachelorgrad fra Menighedsfakultetet og en kandidatgrad fra Aarhus Universitet med speciale i discipelskab. Desuden har han gennemført et forløb på KURSEN, som er en lederuddannelse i Aarhus Valgmenighed.

 

Derudover er han tilsluttet "The Order of Mission", som er et globalt netværk af missionale ledere.

bottom of page