top of page

iThemba 

IThemba Danmark er en partnerorganisation for den Sydafrikanske organisation iThemba projects og en del af børne- og ungdomsoase. IThemba betyder håb på Zulu. Og som partnerorganisation bærer iThemba Danmark med på deres vision og det store arbejde, iThemba projects udfører i det sydafrikanske samfund Sweetwaters, Mpumuza. Et arbejde der netop handler om at skabe håb i særligt den opvoksende generation af børn og unge.

I Mpumuza bor 50-60.000 fra Zulu stammen i hvad vi med danske øjne vil sammenligne med slumlignende hytter og skure. Samfundet er fattigt og bærer endnu på store udfordringer som levn fra dets apartheid historie. Hvilket betyder at forhold, som høj dødelighed, sygdom (i særlig grad aids og tuberkolose), forældreløse børn, teenagegraviditeter, lavt uddannelsesniveau, høj arbejdsløshed og kriminalitet, er en stor del af hverdagen i området. Dette fastholder samfundet i en ond cirkel og giver meget vanskelige forhold for udvikling.

IThemba projects arbejder målrettet på selvstændighed i Sweetwaters, så der i sidste ende ikke er behov for hjælp udefra. Derfor arbejder iThemba med at udvikle og hjælpe børn og unge fra de er spæde og opefter til de måske selv har lyst til at være en del af det i det der hedder yoyl (year of your life), som med mine ord bedst kan sammenlignes med at være volontør eller ”gi’ et år”-medarbejder. IThemba projects arbejder på mange måder, og på meget kompetente måder. Der er på nuværende tidspunkt 4 primære måder at connecte med børn og unge på.

ECD (early childhood development)

I Sydafrika kommer kun 1 af 5 børn i en “reel børnehave”, selvom udviklingen i de første 1000 dage af barnets liv er afgørende for al fremtidig udvikling. Derfor har iThemba projects ECD-team startet en “børnehave” på iThemba project’s community center, Derudover besøger teamet forældre og børn, hvor de gennemgår nogle øvelser og udlåner en legetøjspose med lidt forskelligt legetøj, nogle bøger og nogle “øvelser” eller lege der kan hjælpe dem i deres udvikling.

Mentoring  

Vi kender alle behovet for at følges i livet med nogle der er lige lidt ældre og lidt klogere på livet end os selv. Men når et samfund som Sweetwaters lever uden faderroller, dårlige uddannelser, misbrug og fattigdom betyder det at gå med nogen i livet en stor del mere. Det at nogen går op i ens liv og beslutninger. Efterhånden som iThemba projects bliver ældre begynder man også at se flere unge mennesker, der har været børn i ithempa projects, som går ind og er med til at forme den næste generation.

Nutrition (ernæring)

Mange børn og unge i Sweetwaters er underernæret, hvilket påvirker deres opførsel såvel som deres udvikling fagligt og socialt. Nutrition teamet er startet med en køkkenhave på iThembas projects community center. Nu er der så 14 skoler og børnehaver der har fået anlagt en køkkenhave så man kan sørge for at børnene på de forskellige institutioner får mindst et rigtigt måltid om dagen.

Construction (byggeri)

I 2007 fik iThemba projects et stykke land givet og blev samtidig bedt om at bygge dette community center. Den 3. august 2015 åbnede iThemba projects dørene for det første hold børn i deres børnehave. Der er stor fokus på at man skal lære noget af processen, derfor er det de lokale der laver det meste af arbejdet. Også selvom det med danske øjne nogle gange bliver lidt omstændigt og langtrukkent. Så er de her bygninger en forudsætning for at teamet bag har nye erfaringer efter hver mur de har sat op. Den næste del af planen, som de er godt igang med, er børne og unge støttecenter som vil berøre over 500 unge mennesker ugentligt. Igennem blandt andet disse tiltag: lektiehjælp, uddannelse og videre udvikling af lærere, børn og unges ferie oplevelser, sport klinik, ECD hovedsæde og lokale samtale-/diskussionsgrupper.

Kontaktpersoner i Kolding Valgmenighed: Jens Kjeld

bottom of page