Om Kova

Kolding Valgmenighed (Kova) er en del af Folkekirken, men Kova en ny menighed, som blev oprettet i 2003.

 

Vi er i dag en menighed med omkring 170 medlemmer, som rummer alle aldre. Der er aktiviteter for enhver aldersgruppe. I Kolding Valgmenighed tilslutter vi os Dansk Oases menighedsnetværk og de visioner, som Dansk Oase bygger på (se www.danskoase.dk).

 

Vores ønsker

Vi ønsker at gå i Jesu fodspor. Det bruger vi nogle år på at lære om og hjælpe hinanden til. Vi ønsker derfor at være et fællesskab, hvor troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser er det samlende midtpunkt. Vi beder Gud om, at vi må være en levende menighed, hvor vi kan tjene og berige hinanden med netop de evner og gaver, som Helligånden giver os alle. 

 

Gudstjenester

Vores gudstjeneste er anderledes end i en almindelig folkekirke. Gudstjenesten er mere fri, der er lovsang med et band, og stemningen er mere social og uformel. 

De forskellige opgaver i gudstjenesten gøres af frivillige: én leder gudstjenesten, en anden medvirker med lovsang, præsten prædiker, en fjerde leder forbønnen, en femte hjælper med ved nadverfejringen, en sjette er betroet opgaven med forbøn under gudstjenesten, og så er der børnekirke, som regel opdelt på aldersgrupper.  

 

Fællesskaber

Ud over gudstjenesten er der mulighed for at være med i cellegrupper, til undervisningsaftener og socialt samvær af mange slags.

Hvis du er interesseret i at opleve KOVA, er du altid velkommen til at kontakte kirkens præst eller bare møde op til en af vores arrangementer på Industrivej 12 i Kolding. 

 

Historie

De første 10 år af kirkens liv har vi afholdt vore gudstjenester i lokale folkekirker i Kolding, som velvilligt har åbnet sig for os. Men fra begyndelsen af 2014 har vi holdt til i egne lokaler på adressen Industrivej 12 i Kolding. Det er et tidligere væveri, som vi i de første måneder af 2014 har bygget om til kirkecenter. Det er rigtig godt!

 

Økonomi

Valgmenigheder betaler ikke kirkeskat, men medlemmerne betaler selv for præst og kirkelokaler. Vi kan derfor bruge vores midler på at udvikle kirken, som vi selv ønsker det.

Du kan se Kovas årsrapport for 2016 her.

Du kan læse vores privatlivspolitik her.