Aktiv modtagelse af nye

I foråret 2022 har vi arbejdet med fokus på "Aktiv modtagelse af nye" under punktet "Kaldet til at elske hinanden" i Kolding Valgmenigheds vision. Dette punkt har været i fokus da, vi ønsker at det skal blive nemmere at blive en del af vores fællesskab, og fordi vi bliver flere skal vi bl. a. organisere os til det.

Materiale til tidligere visionspunkter findes her: Tidligere visionspunkter